Adresa:
NsP Zdravie
Pod Lachovcom 1727/55
020 01 Púchov
Ordinačné hodiny:
Po-Pi: 8:00 – 16:00
Podľa objednávok
Kontakt

0944 565 983

E-mail:

info@psychologicky.com

logo psychologicky

Kompletná ponuka starostlivosti

Psychologické služby pre deti a dospievajúcich

Diagnostika a psychoterapia pre deti a dospievajúcich

Pri starostlivosti o deti a dospievajúcich je potrebná psychologická diagnostika.

V úvodnom stretnutí prebieha rozhovor s rodičmi (rodičom), najlepšie bez prítomnosti dieťaťa. Ďalšie stretnutie je zamerané na rozhovor s dieťaťom v kombinácií s psychodiagnostickými metódami. S deťmi od 3 rokov do 8 rokov pracujeme formou hrovej terapie, u menších detí formou hry.

Po diagnostike sa opäť stretávame s rodičmi, kde im je navrhnutý liečebný postup alebo súbor doporučení. Snažíme sa nájsť to najlepšie pre každé dieťa a jeho rodinu.

Ak sa rodičia rozhodnú pre psychoterapeutické vedenie, tak sedenia s dieťaťom prebiehajú bez prítomnosti rodiča a s rodičom sa stretávame po štyroch alebo piatich stretnutiach s dieťaťom. Taktiež poskytujeme výchovné a psychologické poradenstvo pre rodičov. V rodinnej terapii sa zameriavame na celý rodinný systém, vzájomné vzťahy, spôsoby komunikácie. Našim cieľom je, aby všetci členovia rodiny boli spokojní.

Pri práci s deťmi využívame psychoterapeutickú metódu – terapia hrou, vďaka ktorej deti komunikujú prostredníctvom hry, je to presne tak, ako je pre dospelých prirodzeným spôsobom komunikácie rozprávanie. Ide o najprirodzenejšiu formu komunikácie. V terapeutickej herni dieťa môže vyjadriť svoje pocity, potreby, ale aj odhaliť svoje problémy. Hrová terapia im pomáha lepšie porozumieť vzťahom a fungovať v nich. Taktiež napomáha pri zrení dieťaťa, budovaní sebavedomia, sebauvedomenia.

U starších detí sa preferuje skôr verbálna psychoterapia, kde volíme postupy a techniky pre zvládnutie rôznych životných prekážok (úzkosť, depresia, hnev, agresia, problémové správanie a pod.) a taktiež im poskytujeme nácvik relaxácie.

 • Ťažkosti spojené s narušenou komunikačnou schopnosťou
 • Strach
 • Úzkosť
 • Smútok
 • Depresia
 • Vývinové problémy
 • Problémové správanie – agresia, hnev
 • Problémy v škole
 • Následky týrania a zneužívania
 • Problémy v komunikácií
 • Problémy vo vzťahoch
 • Problémy v adaptácií
 • Rodina v rozvode
 • Stres
 • Trauma
 • Psychosomatické ochorenia- (enuréza – pocikávanie, enkopréza – pokakávanie, obstipácia – zadržiavanie stolice, tiky a pod.)
 • Ťažkosti z odlúčenia od rodičov

Psychologické služby pre dospelých

Psychodiagnostické vyšetrenie

Ponúkame psychodiagnostické vyšetrenie v oblasti klinickej psychológie. Vyšetrenia robíme na žiadosti lekára, posudky na žiadosť sociálnej poisťovne na posudzovanie invalidity alebo opätovného posúdenia psychického stavu, žiadosti o vydanie zdravotníckej pomôcky –  napr. invalidný vozík, trojkolesový bicykel alebo pri chirurgických zákrokoch – resekcia žalúdka, plastická chirurgia a pod. Taktiež sa venujeme žiadostiam pre potreby rodičov a z vlastné záujmu.

Individuálna psychoterapia dospelých

Pracujeme individuálnym prístupom zameraným na jednotlivca, kde je pre nás najdôležitejšie vybudovať dôverný a bezpečný vzťah, taktiež sa riadime princípom TU a TERAZ. Zaoberáme sa rôznymi problémami, ktoré môžu ovplyvňovať kvalitu života každého z nás. Snažíme sa byť v kontakte s klientom, zameriavame sa na to, čo je preňho podstatné a dôležité. Našou prioritou je klient, jeho životná cesta, môžeme byť nápomocné, ak je sám odhodlaný pracovať na svojej zmene. Psychoterapeutické sedenie je vedené rozhovorom a terapeutickými metódami.

 • Problémy v medziľudských vzťahoch, komunikácií- rodinné, manželské, pracovné, priateľské
 • Emočné problémy- úzkosť, smútok, strach, náhle zmeny nálad
 • Závislosti na alkohole, drogách a hazardných hrách, pomoc závislým a ich rodinám
 • Zvládanie stresu a životných ciest
 • Hľadanie samých seba- rozvoj, porozumenie svojim emóciám, myšlienkam, správaniu, fyzickým prejavom
 • Psychoterapia duševných porúch – úzkosť, depresia, fóbie, poruchy príjmu potravy, poruchy osobnosti, psychosomatické problémy
 • Zvládnutie telesných ochorení, ktoré obmedzujú každodenný život

Psychorelaxácia

Schultzov autogénny tréning, svalová progresívna relaxácia

Nácvik relaxácie napomáha zmierňovať chronické bolestivé stavy, v stresových životných situáciách, pri nepokojnom spánku a zvyšuje pocit istoty, sebaovládania, sebauvedomenia i  pocit pokoja pri úzkostných, depresívnych, somatických stavoch, u detí pri poruchách pozornosti a hyperaktivite. Taktiež pomáha k duševnej a telesnej pohode.

Párová psychoterapia

Je terapia orientovaná na oboch partnerov, na ich komunikáciu a spoločné fungovanie. Partnerské vzťahy sa postupne vyvíjajú a menia, môžu prísť do bodu, kedy prichádza vo vzťahu nespokojnosť. Nespokojnosť sa môže týkať spoločného spolunažívania, kedy sa zo vzťahu vytratila radosť, niektoré páry trápia hádky, vzájomná komunikácia, emočné odcudzenie. Párová psychoterapia ponúka možnosti ako dané problémy riešiť. Spoločne sa snažíme hľadať príčiny a riešenia daných ťažkostí, ale na to, aby to mohlo fungovať je dôležité, aby obaja partneri boli ochotní zdieľať svoje pocity, potreby a očakávania. Najdôležitejšie je najmä to, aby obaja partneri boli motivovaní pracovať na ich spoločnom vzťahu.

Psychologické konzultácie

Pri konzultácií je dôležité porozumieť záťažovej situácií, v ktorej sa klient nachádza. Klient sa môže pozrieť na situáciu aj z iného pohľadu a môže sa naučiť sám riešiť problémové situácie. Konzultácia môže byť aj jednorazová a môže sa to týkať krízových, stresových situácií, vzťahových problémov alebo výchovy detí.

Poradenstvo cez internet

Klienti, ktorí sa nemôžu zúčastniť psychoterapie osobne, tak ju môžu absolvovať online formou (telefonicky, WhatsApp alebo cez Skype).

Psychotesty pre zbrojný preukaz a SBS

Psychologické vyšetrenie psychickej spôsobilosti žiadateľov o nosenie a držanie strelnej zbrane a pre žiadateľov špeciálnych činností (SBS)

Posudzujeme psychickú spôsobilosť:

 • držiteľa zbrojného preukazu
 • žiadateľa o vydanie zbrojného preukazu
 • žiadateľa SBS

Prebieha to tak, že si zavoláte a objednáte sa bez čakacej doby na termín, ktorý Vám vyhovuje. Doba trvania psychotestov je 1 hodina.

 • občiansky preukaz
 • výpis zo zdravotnej dokumentácie  potvrdený všeobecným lekárom. Výpis si môžete stiahnuť tu.
 • okuliare, v prípade, že ich bežne nosíte alebo ich potrebujete pri čítaní

Vyplníte čestné prehlásenie držiteľa/žiadateľa o zbrojný preukaz. Absolvujete anamnestický rozhovor vedený klinickým psychológom a následne bude prebiehať vyšetrenie pomocou štandardizovaných psychodiagnostických testov. Vyšetrenie trvá cca 1hod. + čas na vydanie dokladu. V závere sa vyhodnotia testy a prebieha konzultácia výsledkov s držiteľom/žiadateľom zbrojného preukazu. Klinický psychológ na počkanie vystaví posudok o psychickej spôsobilosti držiteľa/žiadateľa zbrojného preukazu.